Members:

Percussionist: K.Sooreya
Vocal Energy: Balaji, Bhakiyaraj, Murugan, Bharath, Aishwarya, Srisha,Charanya, Dhivya.S & Krithika
Violin: Ragavasimma, Srinivasan, Sham & Shravan
Flute: Sathish & Vijay Prakash
Sax: Durgaprasad
Veena: Shiva & Haritha
Nadhaswaram: Bala
Keyboard: Marshall, Clinton, Delip, Bhuvanesh, Jaikar, & Sathriyan
Bass: David, Ajith & Rex
Drums: Vettri, Bharath, Ranjith & Anbu
Rhythm Pad: Manoj & Danie
Tabla: Kiran, Shareth, Martin, Arumbu & Vinnarasan
Kajon & Darbuka: Alex
Indian percussion: Arumbu

Off Stage:

Management: Naresh, Charanya & Gayathri
Sound Engineer: Alex, K.Sooreya